NSK 2301060CAKE4 Bearing | GBS Bearing

Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 - Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 | Vòng bi, bạc đạn công nghi

Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 - Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7. + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm + Độ dày vòng bi (B): 325mm + Khối lượng vòng bi (m): 1790kg ...

230/1060CAKE4 bearing nsk -Heller 230/1060CAK

Model: 230/1060CAKE4d:2060 mmD:1500 mmB:325 mmCr:13000000 N C0r:31500000 N Grease RPM:120 1/minOil RPM:160 1/minm:1790 kgNew Model:230/1060K 230/1060CAKE4 bearing nsk -Heller 230/1060CAKE4

230/1060CAKE4 bearing nsk -Heller 230/1060CAK

Model: 230/1060CAKE4d:2060 mmD:1500 mmB:325 mmCr:13000000 N C0r:31500000 N Grease RPM:120 1/minOil RPM:160 1/minm:1790 kgNew Model:230/1060K 230/1060CAKE4 bearing nsk -Heller 230/1060CAKE4

230/1060CAKE4 bearing nsk -Heller 230/1060CAK

Model: 230/1060CAKE4d:2060 mmD:1500 mmB:325 mmCr:13000000 N C0r:31500000 N Grease RPM:120 1/minOil RPM:160 1/minm:1790 kgNew Model:230/1060K 230/1060CAKE4 bearing nsk -Heller 230/1060CAKE4

Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 - Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 | Vòng bi, bạc đạn công nghi

Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 - Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7. + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm + Độ dày vòng bi (B): 325mm + Khối lượng vòng bi (m): 1790kg ...

Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 - Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 | Vòng bi, bạc đạn công nghi

Vòng bi NSK 230/1060CAKE4 - Bạc đạn NSK 230/1060CAKE4 giá cạnh tranh, dịch vụ chu đáo, hỗ trợ 24/7. + Đường kính trong vòng bi (d): 1060mm + Đường kính ngoài vòng bi (D): 1500mm + Độ dày vòng bi (B): 325mm + Khối lượng vòng bi (m): 1790kg ...